Próbna ewakuacja w Gemini Park

Próbna ewakuacja w Gemini Park

W poniedziałek 21. stycznia, w godzinach porannych, przeprowadzona została w Gemini Park Tarnów procedura próbnej ewakuacja. Ćwiczenia polegały na ewakuacji klientów i pracowników z budynku Centrum Handlowego na wypadek zagrożenia pożarowego.

Celem akcji było przygotowanie osób znajdujących się na terenie Centrum do ewakuacji w przypadku wystąpienia potencjalnego zagrożenia pożarowego i utrwalanie zasad właściwego zachowania się w takich przypadkach. Sprawdzone zostały zasady i procedury organizacji oraz warunków ewakuacji ludzi z terenu całego obiektu, a także poprawność funkcjonowania technicznych systemów przeciwpożarowych budynku.

Klienci oraz pracownicy Centrum Handlowego Gemini Park Tarnów zostali wyprowadzeni przez ochronę do punktu zbiórki do ewakuacji, znajdującego się na terenie parkingu zewnętrznego Centrum. Ewakuacja przebiegła sprawnie, a klienci oraz personel Centrum dostosowali się do informacji zawartych w komunikatach głosowych nadawanych na terenie obiektu oraz słuchali poleceń osób prowadzących ewakuację.

Dzięki sprawnie przeprowadzonej organizacji, już po kilkunastu minutach zarówno wszyscy klienci, jak i pracownicy Centrum wrócili do wnętrza i swoich obowiązków. 

Podczas próbnej ewakuacji obiektu obserwatorami przeprowadzanych ćwiczeń byli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej.

Powrót do Aktualności