Podsumowanie debaty - obejrzyj nagranie

Blisko dwie godziny trwała debata o charakterze gospodarczym zainicjowana przez Gazetę Krakowską, odnosząca się do wydarzeń, jakie w ostatnim czasie miały miejsce w Tarnowie. Kilkaset miejsc pracy i kilkaset milionów złotych, które właściciel Gemini Park Tarnów planuje przeznaczyć na rozbudowę Centrum Handlowego oraz sytuacja lokalnych przedsiębiorców – oto główne tematy debaty, która odbyła się 26 września w Centrum Sztuki Mościce.

Do debaty zaproszono najważniejsze osoby, odpowiedzialne m.in. za stanowienie prawa miejscowego - Prezydenta Tarnowa Romana Ciepielę oraz radnych Rady Miejskiej w Tarnowie: przewodniczącego Rady Kazimierza Koprowskiego oraz byłego przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Światłowskiego. Obok przedstawicieli władz w debacie wzięli udział: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie Stanisław Dydusiak, przedstawiciele mieszkańców - przewodniczących Rad Osiedli: Legionów i Starówka, jak i reprezentant instytucji otoczenia biznesu - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie Zbigniew Proć. Inwestora reprezentowali: Rafał Sonik - właściciel Gemini Holdings oraz Zbigniew Nowak - Dyrektor Gemini Park Tarnów.

Niestety, Kazimierz Koprowski – radny Prawa i Sprawiedliwości, partii mającej większość w tarnowskiej Radzie Miejskiej i będącej głównymi przeciwnikami rozbudowy, nie przybył na debatę.

Przebieg spotkania pozwolił na szeroki przekrój dyskusji, zarówno poruszając historię budowy Centrum Handlowego, jak i tematy obecnie prowadzone, czyli trwający od kilkunastu miesięcy proces mający na celu rozbudowę w przyszłości centrum handlowego. Każdy z uczestników debaty wyrażał opinie, jak i przedstawił argumenty i poglądy na temat jednego z największych pracodawców w Tarnowie.

Jak pokazał rozwój dyskusji, to właśnie spokojna i rzeczowa rozmowa jest kluczowa dla przyszłości i podejmowanych planów. Jeden z inicjatorów protestu i akcji zbierania podpisów przeciwko rozbudowie, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie Zbigniew Proć przyznał podczas debaty, że argumenty przedstawione przez przedstawicieli Gemini brzmią odmiennie od jego wcześniejszych wyobrażeń i warto rozmawiać, po to aby osiągnąć kompromis.

Przedstawiciele mieszkańców, przewodniczący Osiedli: Legionów - Krzysztof Nowak oraz Starówka - Daniel Potępa zgodnie przedstawili opinię w sprawie zrównoważonego rozwoju całego miasta, gdzie to właśnie współpraca i zrozumienie wzajemnych potrzeb będzie odgrywała najważniejszą rolę.

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela podkreślał, jak ważnym dla rozwoju Tarnowa jest posiadanie silnych inwestorów, reprezentujących najważniejsze środowiska biznesowe, które dają realne szanse na rozkwit miasta.

Radny Rady Miejskiej w Tarnowie Grzegorz Światłowski, były przewodniczący poprzedniej kadencji, wyraził zaniepokojenie nieobecnością radnych Prawa i Sprawiedliwości, ale niezależnie od frekwencji podczas debaty, wskazywał na istotę i wagę inwestycji w mieście.

Zapytany o zmianę struktury tarnowskiego rynku pracy, Dyrektor PUP w Tarnowie Stanisław Dydusiak przedstawił jak ostatnie 6 lat działalności Centrum Handlowego wpłynęło pozytywnie na lokalny rynek.

Reprezentujący Gemini Rafał Sonik stwierdził, że w sposób zrównoważony można rozwijać zarówno obiekt handlowy na obrzeżu miasta, jak i jednocześnie funkcje centrum miasta. Podkreślił, że prace zmierzające do rozbudowy centrum handlowego będą nadal kontynuowane. Zwrócił również uwagę na to, że pierwsze projekty dotyczące budowy Gemini Park zakładały wkład w postaci podatków do budżetu miasta w wysokości 930 tys. zł rocznie, tymczasem kwota ta wynosi aktualnie ponad 2,5 mln zł. Dodać do tego należy również alokację ok. 3 mln zł. rocznie na lokalnym rynku usługowym. Ponadto, w Gemini Park swoje biznesy prowadzi aktualnie 33 lokalnych najemców, co stanowi prawie 1/3 liczby wszystkich najemców, a pochodzących z Polski jest 90, przy 21 zagranicznych. Rafał Sonik stwierdził również, że Gemini Holding ma zabezpieczoną kwotę w budżecie na przygotowanie infrastruktury służącej mieszkańcom Tarnowa, a w szczególności dzieciom i młodzieży, która ma powstać na terenie Parku Legionów, a wygląd projektu ma zostać konsultowany z sąsiednimi osiedlami. Prezes Gemini Holding zgłosił również gotowość do debaty dotyczącej zarówno tarnowskich przedsiębiorców, jak również wyglądu inwestycji oraz otaczających ja terenów. 

Debata wskazała, że bez merytorycznej dyskusji i poszukiwania kompromisu żadne przedsięwzięcie biznesowe nie może zostać poprawnie zrealizowane. Gemini Park Tarnów jest otwarte na wszelkie formy współpracy z innymi przedsiębiorcami, tak aby umożliwić koegzystencję i powodzenie w prowadzeniu zarówno tradycyjnych biznesów, jak i tych wielkopowierzchniowych o zasięgu globalnym, co daje szansę Tarnowowi na wzmocnienie swojej subregionalnej pozycji. 

Zachęcamy do obejrzenia zapisu deabty:

 

Powrót do Rozbudowy