Oświadczenie dotyczące rzekomych zaległości za budowę Gemini Park Tarnów

Poniżej znajduje się stanowisko pełnomocnika spółki Pana Wacława Moskala - inwestora Gemini Holding.

28 września 2016 r.

Nie znamy przebiegu konferencji prasowej Pani poseł Anny Czech. Na zadane pytanie: „Pani poseł Anna Czech podczas konferencji prasowej podała, że są w Tarnowie firmy, które jeszcze nie dostały pełnego wynagrodzenia za budowę Gemini Park Tarnów. Z nazwy wymieniła Control Process, któremu mielibyście Państwo zalegać 1 milion złotych. I podobno nie jedyna firma, której Państwo coś jeszcze zalegacie. Czy to prawda?” możemy odpowiedzieć jedynie, że jest to nieprawda. Dziwi i zaskakuje nas, że Pani poseł bez zapoznania się z faktami publicznie prezentuje i powiela oczywiste pomówienia i poświadcza nieprawdę.

Pragniemy  stanowczo oświadczyć, iż wszystkie firmy i podmioty biorące udział w realizacji budowy Centrum „Gemini Park” w Tarnowie zostały wynagrodzone za wykonane prace i usługi, zgodne z zawartymi kontraktami budowlanymi. Z tych względów twierdzenie Pani poseł, że zalegamy firmie Control Process „1 milion złotych" jest niezgodne z prawdą. Natomiast faktem jest, iż w trakcie realizacji przez firmę „Control Process” prac budowlanych okazało się, że firma ta nie jest w stanie prawidłowo wykonać swoich obowiązków kontraktowych w szczególności w zakresie systemów bezpieczeństwa i monitoringu Galerii Handlowej. Ostatecznie w celu zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa odwiedzających centrum klientów oraz właściwego wykonania prac decydujących o bezpieczeństwie obiektu zostaliśmy zmuszeni do zatrudnienia firmy zastępczej w celu naprawy już wykonanych przez Control Process zakresów prac oraz dokończenie  prac niezakończonych. Działania te, do których byliśmy zmuszeni w wyniku braku kompetencji i niesolidności ze strony firmy Control Process wiązały się z dodatkowymi, wysokimi kosztami finansowymi i organizacyjnymi. W chwili obecnej przed sądem okręgowym w Krakowie toczy się postępowanie sądowe w tej sprawie.

 

Z poważaniem 

Wacław Moskal

Pełnomocnik Spólki

 

Wersja PDF do pobrania TUTAJ

Powrót do Rozbudowy