Działania offsetowe w ramach inwestycji Gemini Park Tarnów

20 mln złotych – to kwota, która została zainwestowana w działania offsetowe w ramach inwestycji Gemini Park Tarnów. Zachęcamy do zapoznania się z założeniami tzw. offsetu i sprawdzenia, co Gemini zrobiło dla Tarnowa od otwarcia w 2010 r.

Zobowiązania Gemini zostały określone w dwóch dokumentach zawartych z Gminą Miasta Tarnowa.

 

1. List intencyjny z dnia 06.11.2006 pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Gemini Holdings sp. z o.o.

 • Gemini oświadcza, że udostępni część nieruchomości o powierzchni ok. 2000 mkw. na rzecz Fundacji Rozwoju Społecznego DEMOS, w celu uruchomienia placówki Stowarzyszenia SIEMACHA.
 • Gemini deklaruje współpracę, która obejmować będzie:

- Infrastrukturę drogową wraz z parkingami,

- Komunikację pieszą,

- Energetykę,

- Preferencje dla firm lokalnych,

- Promocją Miasta Tarnowa. 

 • W związku z realizacją Centrum, Gemini zobowiązuje się w szczególności do:

- usprawnienia ruchu drogowego i wykonanie dwóch sygnalizacji świetlnych przy ul. Nowodąbrowskiej i 16. Pułku Piechoty,

- Zaprojektowanie i wykonanie ciągów komunikacyjnych pomiędzy osiedlami a Centrum, 

- Zaprojektowanie i wykonanie parkingów umożliwiających realizację imprez kulturalno-rozrywkowych. 

 • Gemini oświadcza, że zostanie podłączone do sieci MPEC w Tarnowie, gwarantując stałe przychody z tytułu sprzedaży energii cieplnej.
 • Gemini zobowiązuje się współpracować z firmami działającymi na rynku lokalnym, jak i wynajmować powierzchnię handlową lokalnym firmom.
 • Gemini oświadcza, iż będzie promować zarówno imprezy organizowane przez Miasto Tarnów, jak i samo Miasto we własnych materiałach reklamowych. 
 • Gemini oświadcza, że będzie współpracować z lokalnymi Klubami Sportowymi. 

 

2. Umowa i Aneks do Umowy z dnia 11.06.2007 pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Gemini Holdings sp. z o.o.

 • Prace obejmowały przebudowę skrzyżowania ulicy Starodąbrowskiej i XVI Pułku Piechoty. 
 • Wykonanie nakładki z asfaltobetonu na części ul. Starodąbrowskiej i 16. Pułku Piechoty. Wzmocnienie czterema warstwami odcinka ul. 16. Pułku Piechoty, o powierzchni ok. 8100 mkw. 
 • Wykonanie brakującego chodnika przy ul. 16. Pułku Piechoty. 
 • Gemini zobowiązuje się wspierać różnego rodzaju akcje charytatywne, promocyjne, przedsięwzięcia i imprezy organizowane na rzeczy lokalnej społeczności pod patronatem Prezydenta Miasta. 
 • Gemini zobowiązuje się przekazać kwotę ok. 100 tys. zł. przez 5 lat na wspieranie różnego rodzaju akcji, które będzie następować na pisemną prośbę Prezydenta. 

 

Wszystkie powyższe elementy zostały przez firmę Gemini Holdings wykonane. Dodatkowo, przeprowadzone zostały także inne prace, które nie były określone w powyższych dokumentach, tj.:

 • Konserwacja rowu melioracyjnego „Od Strzelnicy” w północnej części Tarnowa.
 • Zagospodarowanie części miejskiego Parku Legionów w zakresie możliwym ze względów technicznych, tj. budowa elementów małej architektury, wykonanie ciągów pieszych, wykonanie oświetlenia terenu.
 • Przebudowa systemu odwodnienia i odprowadzenia wody na terenie Parku Legionów.

 

Finansowane lub współfinansowane były również akcje odbywające się we współpracy Miastem Tarnów oraz instytucjami działającymi w regionie, których listę można obejrzeć TUTAJ >>

Powrót do Rozbudowy