Cinema 5D ponownie w Gemini Park

Już drugi raz kino „wszystkich zmysłów” zagości pod Gemini Park Tarnów. 2 lutego pod Centrum Handlowym stanie ogromna ciężarówka mieszcząca salę kinową. Oprócz niezwykłych wrażeń filmowych zaplanowane są dodatkowe, sportowe atrakcje.

Już drugi raz kino „wszystkich zmysłów” zagości pod Gemini Park Tarnów. 2 lutego pod Centrum Handlowym stanie ogromna ciężarówka mieszcząca salę kinową. Oprócz niezwykłych wrażeń filmowych zaplanowane są dodatkowe, sportowe atrakcje.

 Gemini Park Tarnów po raz kolejny przygotowało dla swoich klientów nie lada gratkę. Tym razem mobilne kino  działać będzie przez pełne 6 dni.

Cinema 5D to kino najnowszych technologii. Seans w nim działa na wszystkie zmysły oglądającego: słuch , wzrok, zapach, dotyk, węch. Kino oferuje to przestrzenną muzykę, trójwymiarowy obraz, wibrujące fotele i zapachy.  Oprócz tego,  wszyscy zakładają na nos okulary 3D, które dodatkowo wzmacniają efekt „piątego wymiaru”.

Otrzymanie biletu jest bardzo proste: wystarczy    w dniach od 31 stycznia do 7 lutego zrobić zakupy na terenie Gemini Park Tarnów za min. 50 zł i wymienić paragony na bilet do kina.

Tym razem wyświetlane będą naprzemiennie trzy filmy: „Asylum”, „Dinozaury – giganty Patagonii” oraz „Zemsta królika”.

To jednak nie wszystko. Dodatkowym bonusem dla klientów Centrum Handlowego jest to, że oprócz wejściówki na seans filmowy, otrzymany bilet uprawnia do wejścia na zajęcia fitness lub do siłowni w ośrodku Stowarzyszenia „Siemacha”

Regulamin promocji Kino Cinema 5D i Centrum Rozwoju Com Com Zone (siłownia lub fitness) dla klientów Centrum Handlowego
„Gemini Park Tarnów”

§ 1
Postanowienia ogólne

1.    Akcja „Kino 5D” zwaną dalej „Akcją” organizowana jest przez 2Be Agencja eventowo-reklamowa, ul Bitwy o Wał Pomorski 5/29 33-100 Tarnów, NIP: 873-119-72-05, REGON: 121235815, zwaną dalej „Organizatorem”.

§ 2
Czas trwania i miejsce Promocji

Akcja trwać będzie w dniach 31 stycznia - 7 lutego 2011 roku, na terenie i w godzinach otwarcia centrum handlowego „Gemini Park Tarnów” położonego w Tarnowie przy ulicy  Nowodąbrowskiej 127 (dalej „Gemini Park Tarnów”).

§3
Warunki uczestnictwa i przebieg Promocji

1.    Osoby, które w okresie od 31 stycznia do 7 lutego 2011 roku dokonają w placówkach handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Gemini Park Tarnów zakupów o łącznej wartości, po odliczeniu kwoty rabatu, co najmniej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) (dalej „Uczestnicy”), są uprawnione do udziału w Akcji poprzez otrzymanie biletu upoważniającego do nieodpłatnego obejrzenia seansu w kinie 5D (kino tymczasowe) i skorzystania z pojedynczego wejścia na siłownię lub fitness w Centrum Rozwoju Com Com Zone przy ul. XVI Płuku Piechoty 12 (budynek Stowarzyszenia Siemacha)
2.    Kino będzie czynne na terenie Gemini Park Tarnów (zlokalizowanym na parkingu zewnętrznym) w dniach 2-7 lutego 2011 roku w godzinach od 10:00-21:00
3.    Siłownia i fitness czynna będzie od 1 lutego 2011 r. do 12 marca 2011 r. od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 21:00, w sobotę od godz. 9:00 do 15:00.
4.    Uczestnik może odebrać bilet po okazaniu paragonu na Stoiku Promocyjnym w terminie od 31 stycznia do 7 lutego 2011 roku, jednak nie później niż 7 lutego 2011 roku do godziny 20:00. Bilety do kina 5D są ważne do 7 lutego 2011 roku i mogą być zrealizowane w godzinach pracy kina 5D, bilety do siłowni lub fitness są ważne od 1 lutego 2011 r. do 12 marca 2011 r. w ww. godzinach.
5.    Niezależnie od wartości, jeden paragon na kwotę minimalną 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych) upoważnia do otrzymania maksymalnie jednego biletu do kina 5D, siłowni lub  fitness. Każdy paragon może być tylko raz podstawą do zrealizowania promocji i odebrania biletu.
6.    Paragony pochodzące z różnych punktów, wydane w tym samym dniu, o wartości poniżej 50 zł, można łączyć. Zakupy dokonane w jednym i tym samym dniu trwania Promocji będą sumowane w celu uzyskania kwoty uprawniającej do otrzymania jednego biletu promocyjnego.  
7.    Bilety będą wydawane na podstawie okazanych paragonów przez hostessy wyłącznie na Stoisku Promocyjnym zlokalizowanym w Gemini Park Tarnów, na poziomie I (część gastronomiczna). Stoisko Promocyjne będzie czynne w dniach od 31 stycznia do 7 lutego 2011 roku w godzinach 9:00 – 21:00 oraz w dniu 7 lutego 2011 roku w godzinach 9:00 – 20:00.
8.    Ilość biletów na seanse kina 5D, siłownię lub fitness w czasie trwania promocji jest ograniczona i wynosi 6.336 biletów. O otrzymaniu biletu do kina, siłowni lub fitness na podstawie okazanego paragonu decyduje kolejność zgłoszeń.
9.    W przypadku wyczerpania puli biletów, Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia ich wydawania wcześniej niż 7 lutego 2011 roku o godz. 20:00.
10.    Pracownik Stoiska Promocyjnego sprawdzi ważność paragonów oraz oznaczy paragony fiskalne w sposób uniemożliwiający ich ponowne użycie w celu otrzymania biletu.
11.    W przypadku podejrzenia, że paragony dotyczą zakupów, których klient faktycznie nie dokonał lub zostały pozyskane w sposób niezgodny z prawem, a w szczególności zostały skradzione lub podrobione, Pracownik Stoiska Promocyjnego ma prawo odmówić wydania biletu do kina 5 D.
12.    Uczestnik powinien zachować paragony w stanie umożliwiającym weryfikację w trakcie okazania i przyjęcia przy realizacji.
13.    W trakcie trwania promocji będą wyświetlane filmy których projekcje przewidują ograniczenia wiekowe: film pt. „Asylum” dostępny jest dla widzów powyżej 13-go roku życia, film pt. „Dinozaury – Giganty Patagonii”  dla widzów powyżej 8-go roku życia, film pt. „Zemsta królika” dla widzów powyżej 5-go roku życia. Młodsi widzowie mogą oglądać filmy tylko w przypadku wyraźnej woli rodziców, na ich odpowiedzialność i wyłącznie pod ich opieką.
14.    Wejście na siłownię lub fitness dostępne jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich (obsługa siłowni i fitness może przy wejściu zweryfikować wiek korzystającego na podstawie ważnego dowodu tożsamości Uczestnika).

§ 4
Realizacja biletów

1.    Bilety do kina 5D można zrealizować w terminie pomiędzy 2 a 7 lutego 2011 roku w godzinach pomiędzy 10:00 a 21:00.
2.    Bilety do siłowni lub fitness można realizować pomiędzy 1 lutego 2011 r. a 12 marca 2011 roku od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 21:00, w sobotę od godz. 9:00 do 15:00.
3.    Ilość miejsc w kinie jest ograniczona i wynosi maksymalnie 32 osoby na jeden seans. Obsługa kina 5D nie będzie wpuszczać do kina większej ilości Klientów niż wskazana powyżej.
4.    Ilość miejsc w siłowni i fitness jest ograniczona i wynosi maksymalnie 15 osób na pojedyncze zorganizowane zajęcia fitness  (55 minut), w siłowni maksymalnie 10 osób na 1,5 godzinną sesję treningową (zapisy trwają co 1,5 godziny, począwszy od godz. 9:00)
5.    Zajęcia w siłowni i fitness są realizowane według harmonogramu dostępnego na www.comcomzone.pl
6.    Bilety Kina 5D będą realizowane zgodnie z opisem znajdującym się na bilecie. Klient przy wydawaniu biletu na Stoisku Promocyjnym określa datę i godzinę projekcji, w której będzie uczestniczył. Po wyborze seansu, klient nie ma możliwości jego zmiany. Jeden bilet upoważnia do wejścia na seans jedną osobę.
7.    W celu zrealizowania biletu należy go przekazać obsłudze mobilnego kina przed wejściem do sali projekcyjnej
8.    Obsługa kina 5D weryfikuje bilet i dokonuje jego skasowania.
9.    W przypadku podejrzenia, że bilet został pozyskany w sposób niezgodny z zasadami regulaminu, np. został podrobiony, obsługa kina 5D ma prawo odmówić zrealizowania.
10.    W wyniku przekazania i skasowania biletów klient nabywa prawo do obejrzenia jednego seansu.
11.    Klient nie może wejść na salę kinową po rozpoczęciu seansu.
12.    Klient musi się stosować do regulaminu korzystania z kina umieszczonego w widocznym miejscu.
13.    Klient musi się stosować do poleceń obsługi kina i pracowników ochrony Gemini Park Tarnów.
14.    W celu zrealizowania biletu na siłownię lub fitness należy go przekazać obsłudze Centrum Rozwoju Com Com Zone przed wejściem do szatni sportowej.
15.    W zajęciach sportowych w siłowni lub fitness mogą brać udział pełnoletnie osoby, których stan zdrowia jest dobry i nie istnieje żadne przeciwwskazanie do uprawiania przez nie sportu.
16.    W zajęciach sportowych w siłowni lub fitness mogą brać udział osoby posiadające zamienny strój sportowy i obuwie sportowe.
17.    W tarkcie przebywania w Centrum Rozwoju Com Com Zone (siłownia, fitness) należy przestrzegać bezwzględnie regulaminu siłowni i fitness dostępnych na www.comcomzone.pl i wewnątrz sal sportowych: siłowni i fitness.
18.    Organizator nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu kina 5 D, siłowni lub fitness powstałe z przyczyn od niego niezależnych (np. powstałe w wyniku awarii). W przypadku przerwy w funkcjonowaniu kina 5D i niemożliwości skorzystania z usługi kina, bilet zostanie zrealizowany w późniejszym terminie. W przypadku braku możliwości realizacji biletu z powodu okoliczności wystąpienia siły wyższej,  uczestnikowi Akcji, który nabył bilet w zamian za paragony fiskalne, nie przysługuje żadna forma rekompensaty.  

§ 5
Reklamacje

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji należy zgłaszać do Organizatora na jego adres w formie pisemnej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w związku z jego udziałem w Akcji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Akcji.
2.    Za datę złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty przyjmuje się datę stempla     pocztowego.
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe i kurierskie, z których w ramach Akcji będą korzystać Uczestnicy.
4.    Organizator ponosi wyłącznie odpowiedzialności w zakresie uzyskania przez uczestnika Akcji prawa do świadczenia w postaci prawa do obejrzenia seansu w kinie 5D. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedociągnięcia organizacyjne bezpośrednich wykonawców usług.

§ 6
Postanowienia końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Akcji.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych powodów, a także z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania lub przedłużenia Akcji. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.geminipark.pl i www.comcomzoen.pl
3.    Poprzez przyjęcie biletu w trybie określonym w § 3 Regulaminu Uczestnik Akcji wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia Regulaminu.
4.    Informacje o Akcji, w tym niniejszy regulamin, dostępne są przez cały okres trwania Akcji na stronie internetowej Gemini Park Tarnów (www.geminipark.pl), www.comcomzone.pl, na Stoisku Promocyjnym a także w Biurze Administracji Gemini Park Tarnów.

Powrót do Aktualności